Utbildningar / lönestatistik / jobb
Barnskötare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Barnskötare arbetar på förskolor, skolor och i fritidshem.

Arbetsuppgifter
I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna.
Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder.
Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Så blir du barnskötare

För att arbeta som barnskötare behöver man ha gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.
Man kan också utbilda sig till barnskötare efter gymnasiet via vuxenutbildning.
Fråga SYV