Utbildningar / lönestatistik / jobb
Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Studie- och yrkesvägledare arbetar inom grund- och gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, folkhögskolor, universitet och högskolor. De kan även arbeta på privata företag, inom kommunal förvaltning och på myndigheter som Arbetsförmedlingen.

Arbetsuppgifter
Arbetet handlar om att stödja och motivera människor i en valsituation.

Så blir du studie- och yrkesvägledare (syv)

Utbildning till studie- och yrkesvägledare ges vid Stockholms universitet, Umeå universitet och Malmö högskola.
Fråga SYV