Utbildningar / lönestatistik / jobb
Svetsare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier.Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.

Arbetsuppgifter
Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Som automatsvetsare fogar man samman metalldelar med hjälp av en automatsvetsutrustning eller svetsrobot.

Så blir du svetsare

I gymnasieskolan finns utbildning till svetsare inom det Industritekniska programmets inriktning svetsteknik.

Många skolor, gymnasieskolor såväl som inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen utbildar Internationella svetsare.
Fråga SYV