Utbildningar / lönestatistik / jobb
Systemutvecklare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Systemutvecklare arbetar till exempel på företag som är inriktade mot mjuk- och hårdvaruutveckling inom IT-området. De kan också arbeta inom andra branscher där IT-systemen är en bärande del av tjänsterna eller produkterna som på banker, inom handeln eller industrin.

Så blir du systemutvecklare

Systemutvecklare har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller en civilingenjörsutbildning med datainriktning.

Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator.
Fråga SYV