Utbildningar / lönestatistik / jobb
Montör, el-och teleutrustning

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektroniska komponenter och kablar i elektroniska produkter.

Så blir du montör, el-och teleutrustning

Grundutbildning finns inom gymnasieskolan inom det industritekniskaprogrammet. Elutbildning/el-teleutbildning och förmåga att läsa ritningar och el-scheman är ett allt vanligare krav.
Fråga SYV