Utbildningar / lönestatistik / jobb
Arkivarie

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Arkivariens vanligaste arbetsuppgift är att sköta de arkiv som finns idag och samtidigt att bygga upp nya digitala arkiv. Arkiven ska vara tillgängliga både nu och i framtiden.

Så blir du arkivarie

Arkivarier har högskoleutbildning, till ofta en magister- eller masterutbildning. Lämpliga ämnen att studera kan vara historia, kulturgeografi, ekonomisk historia, statskunskap eller idéhistoria.
Fråga SYV