Utbildningar / lönestatistik / jobb
Tandhygienist

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Tandhygienister är anställda inom folktandvården eller på privata tandvårdskliniker. Tandhygienister kan även arbeta på sjukhus eller inom specialisttandvården.

Så blir du tandhygienist

Utbildning till tandhygienist finns vid flera högskolor och universitet. Idag finns två examina former i tandhygienistutbildningen, tandhygienistexamen som uppnås efter 120hp (två års studier) och kandidatexamen i oral hälsa som uppnås efter 180hp (tre års studier).
Fråga SYV