Utbildningar / lönestatistik / jobb
Begravningsentreprenör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En begravningsentreprenör kan vara egen företagare eller anställd på en begravningsbyrå. De flesta begravningsbyråer är små med ett fåtal anställda på varje arbetsplats.

Så blir du begravningsentreprenör

Upplärning sker ofta på arbetsplatserna. De större byråerna har regelbundna internutbildningar som sker efter att man blivit anställd.
Fråga SYV