Utbildningar / lönestatistik / jobb
Folkhälsoplanerare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, både fysiskt och psykiskt, är målet för folkhälsoplanerarens arbete. Ofta är man anställd av kommuner eller landsting och arbetsuppgifterna styrs av hur dessa har valt att arbeta med folkhälsoarbetet.

Så blir du folkhälsoplanerare

Utbildning i folkhälsovetenskap finns på Folkhälsovetenskapliga programet vid ett antal universitet och högskolor i landet. Masterprogram finns vid några universitet/högskolor.
Fråga SYV