Utbildningar / lönestatistik / jobb
Lantbruksrådgivare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Som expert i lantbruksfrågor arbetar man med rådgivning i alla frågor som är viktiga för utvecklingen av lantbruket. Lantbruksrådgivaren kan vara specialiserad på vissa frågor till exempel ekonomi, växtodling, husdjursskötsel eller byggkonstruktion.

Tänk på

  • Arbetet ställer krav på förmågan att skapa goda kontakter med uppdragsgivarna.
  • Man bör ha lätt för att förmedla kunskaper och sätta sig in i olika problem.
  • Resor ingår ofta i arbetet
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du lantbruksrådgivare

Lämplig grundutbildning för arbete med rådgivning inom lantbruket ges vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på agronom- eller lantmästarprogrammen.

Agronomprogrammet omfattar 4,5 års studier och finns med fem olika inriktningar: ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, livsmedel och mark/växt.
Fråga SYV