Utbildningar / lönestatistik / jobb
Speditör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En speditör sköter det administrativa arbetet kring transporter, främst interkontinentala men även inrikes, och bokar transporttjänster hos olika transportföretag. Speditörens huvudsakliga arbete är att hantera alla frakthandlingar, som till exempel tull- och exportdokument.

Tänk på

  • Nya informations- och kommunikationssystem får en allt större betydelse för effektiviteten inom transportbranschen. Kommunikationssystem utvecklas som gör det möjligt att följa fordon, lastbärare och gods i Europa och övriga världen. Det är en fördel om man är intresserad av att lära sig använda ny informationsteknologi.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du speditör

Inom Yrkeshögskolan finns utbildningar inom logistik och transportplanering. Ofta ställs förkunskapskrav om examen från Handels- och administrationsprogrammet inom gymnasieskolan.
Fråga SYV