Utbildningar / lönestatistik / jobb
Värd, guide m.fl. (yrken inom turism)

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Möjliga arbetsplatser är turistbyråer, vildmarkshotell, äventyrsparker eller en golf-resort. Arbetsplatsen kan vara i stad eller natur - i princip varsomhelst beroende på vilken typ av arbete man har inom turismnäringen och vilken målgrupp som avses.

Arbetsuppgifter
 
Det finns oändligt många arbetsuppgifter för den som vill arbeta inom turistnäringen.

Så blir du värd, guide m.fl. (yrken inom turism)

Yrkena inom turismområdet kan vara en bra ingångsport för ungdomar och för dem som har erfarenhet inom området men endast kortare utbildning. Det är vanligt att man lärs upp på plats eller själv skapar sin försörjning med hjälp av en bra affärsidé.
Fråga SYV