Utbildningar / lönestatistik / jobb
Gruvarbetare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Gruvarbetsplatserna finns huvudsakligen i Norrbottens och Västerbottens län samt i Bergslagen.

Arbetsuppgifter
Gruvverksamhet startar när fyndigheter av järnmalm, koppar, zink eller andra mineraler hittas i sådana mängder att det är lönsamt att bryta och förädla malmen. Då behövs bergarbetare i arbetet med att hämta malmen från berget till markytan.

Så blir du gruvarbetare

Gymnasieskolans El- och enerigprogram, Fordons- och transportprogram eller Bygg- och anläggningsprogram är lämplig bakgrund för arbete i gruva. Några gymnaseiskolor erbjuder byggprogrammet med valbar inriktning mot bergteknik med riksintag.
Fråga SYV