Utbildningar / lönestatistik / jobb
Tolk

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Tolken arbetar med muntlig kommunikation mellan olika parter och olika människor som behöver göra sig förstådda. Tolken förmedlar ett budskap från ett språk till ett annat.

Så blir du tolk

Konferenstolkar utbildas vid Stockholms universitet i Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) regi. Utbildningen ges vid behov, och den ligger på avancerad nivå.
Fråga SYV