Utbildningar / lönestatistik / jobb
Tolk

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Tolken arbetar med muntlig kommunikation mellan olika parter och olika människor som behöver göra sig förstådda. Tolken förmedlar ett budskap från ett språk till ett annat.

Tänk på

  • Tolkar måste tåla att arbeta under stress.
  • Arbetet kräver god förmåga att koncentrera sig.
  • Mycket goda språkkunskaper krävs.
  • Intresse för människor:
  • Behövs för att kunna förstå dem på ett bra sätt
  • Tolkar har ofta oregelbundna arbetstider.
  • Tolkar hr tystnadsplikt
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du tolk

Konferenstolkar utbildas vid Stockholms universitet i Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) regi. Utbildningen ges vid behov, och den ligger på avancerad nivå.
Fråga SYV