Utbildningar / lönestatistik / jobb
Psykiatrisjuksköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Mycket av psykiatrisjuksköterskans arbete handlar om att hjälpa patienterna att hitta olika sätt att hantera sin livsituation med psykisk sjukdom. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se både patient och närstående.

Så blir du psykiatrisjuksköterska

För att bli psykiatrisjuksköterska ska man till att börja med vara legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning i psykiatrisk omvårdnad får man genom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård.
Fråga SYV