Utbildningar / lönestatistik / jobb
Skorstensfejare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Skorstensfejare arbetar inom området brandskydd och energi. Vilka arbetsuppgifter man har beror bland annat på i vilken typ av område man jobbar i - villaområde eller industrikvarter, landsbygd eller stad.

Så blir du skorstensfejare

Skorstensfejarutbildning med inriktning på brandskydd, miljö och energi ges av myndigheten för samhällsskydd och beredskap och omfattar 20 veckors heltidsstudier. Utbildningen är studiemedelsberättigande och består dels av skolbunden utbildning och dels arbetsplatsförlagda delar för lärande i arbete (LIA).
Fråga SYV