Utbildningar / lönestatistik / jobb
Veterinär

Hitta utbildningarna

Om jobbet

De flesta veterinärer arbetar på djursjukhus eller djurkliniker. Veterinärer arbetar också på länsstyrelser, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Så blir du veterinär

Utbildningen till veterinär omfattar 5,5 års universitetsstudier och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Efter veterinärexamen ansöker man om veterinärlegitimation hos Jordbruksverket.

Legitimerade veterinärer kan vidareutbilda sig och bli specialister på sjukdomar hos hund och katt, häst, nötkreatur, gris och livsmedelshygien.
Fråga SYV