Utbildningar / lönestatistik / jobb
Vindkrafttekniker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Vindkrafttekniker arbetar i företag som sköter drift och underhåll av vindkraftverk. Det kan vara hos turbinleverantörer med serviceavtal eller hos vindkraftsägare som sköter driften själva.

Så blir du vindkrafttekniker

Gymnasieskolans el- och energiprogram är en bra utbildningsbakgrund för vidareutbildning till vindkrafttekniker. Kontrollera förkunskapskraven med utbildningsanordnare.
Fråga SYV