Utbildningar / lönestatistik / jobb
Kurator

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En kurator arbetar med att vara en vägledare och ett stöd för människor i livets olika situationer. Genom samtal försöker man tillsammans med klienterna komma fram till lösningar på problem.

Så blir du kurator

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket.
Fråga SYV