Utbildningar / lönestatistik / jobb
Lots

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Lotsar navigerar och styr olika fartyg till och från hamnar via trånga farleder längs med de svenska kusterna. Arbetet kräver lång erfarenhet av arbete till sjöss.

Så blir du lots

Lotsar utbildas internt vid Sjöfartsverket. Under sin tid som elev biträder man en ordinarie lots under praktiskt arbete och läser in de instruktioner som finns för lotsning och lär sig farlederna och hamnarna.
Fråga SYV