Utbildningar / lönestatistik / jobb
Sjuksköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa. Att återställa och bevara hälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov.

Tänk på

  • Sjuksköterskor måste kunna leva sig in i och förstå patienters och anhörigas situation.
  • Det är viktigt att man är lyhörd och öppen i kontakterna.
  • Sjuksköterskeyrket kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.
  • Att kunna samarbeta är viktigt.
  • Ledarskap och kommunikation är viktiga uppgifter inom yrket.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du sjuksköterska

Utbildning till sjuksköterska ges genom det tre år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning.

Lediga jobb som kan intressera dig:

Fråga SYV