Utbildningar / lönestatistik / jobb
Bantekniker / banarbetare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

null Bantekniker/banarbetare arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår, i tunnelbanan och på spårväg. De gör till exempel växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och
spårjusteringar.

Så blir du bantekniker / banarbetare

En lämplig utbildning är gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram, kompletterat med en eftergymnasial utbildning inom banteknik som anordnas vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan.

Det finns även några riksrekryterande gymnasieutbildningar inom bygg- och anläggningsprogrammet på vissa håll i landet. Där kan man redan under utbildningstiden få de grundläggande kunskaper om säkerhet, föreskrifter och standarder på järnvägsanläggningar som krävs för att kunna anställas som lärling hos en järnvägsentreprenör efter gymnasieutbildningen.
Fråga SYV