Utbildningar / lönestatistik / jobb
Åklagare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Åklagaren har tre huvuduppgifter: Att utreda om brott inträffat. Besluta om att väcka åtal eller inte.

Så blir du åklagare

För att bli antagen som åklagaraspirant måste du ha juris kandidatexamen (jur. kand), genomgått notarietjänstgöring vid tingsrätt eller förvaltningsrätt och vara svensk medborgare.
Fråga SYV