Utbildningar / lönestatistik / jobb
Anläggningsdykare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Anläggningsdykare arbetar under vattenytan med att till exempel bygga eller reparera broar och kraftverk. Arbeten kan utföras på ned till 50 meters djup men sker oftast på grundare vatten.

Så blir du anläggningsdykare

För att jobba med bygg- och anläggningsarbeten under vatten behöver man särskild utbildning till tungdykare, ett B-certifikat alternativt IDSA-3 eller liknande, och dykarbok eller yrkesbevis som anläggningsdykare.

En möjlig utbildningsväg är företagsförlagd utbildning i ett dykeriföretag.
Fråga SYV