Utbildningar / lönestatistik / jobb
Lärare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Det kommer alltid behövas duktiga och engagerade pedagoger som inspirerar barn, ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Pedagogik är läran om utbildning och de flesta pedagogiska arbeten finns i skolan – till exempel lärare, förskollärare och fritidspedagog.

Så blir du lärare

Utbildning
För att bli lärare utbildar du dig inom universitet och högskolor och kraven varierar beroende på vilken nivå du vill undervisa på och vilka ämnen du vill undervisa i.

Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolor.
Fråga SYV