Utbildningar / lönestatistik / jobb
Statistiker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En statistiker bearbetar stora informationsmängder. Det gäller att ur ett omfattande material ta fram det väsentliga och presentera det på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt för läsarna.

Så blir du statistiker

Det finns ett flertal utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Läs mer om utbildningarnas längd, antagningskrav och inriktning vid respektive universitet eller högskola.
Fråga SYV