Utbildningar / lönestatistik / jobb
Personalspecialist

Hitta utbildningarna

Om jobbet

I personalarbete ingår många olika arbetsuppgifter: rekrytering, utbildning, rådgivning, löneförhandlingar med mera. Personalspecialister arbetar inom alla branscher vid större företag.

Så blir du personalspecialist

Utbildningsprogram för personal- och arbetslivsfrågor finns idag på ett flertal högskolor. De omfattar i regel tre till fyra år och leder fram till kandidat-, magister- eller masterexamen.
Fråga SYV