Utbildningar / lönestatistik / jobb
Besiktningstekniker, bilprovning

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En besiktningstekniker arbetar med att kontrollera fordon så att de uppfyller de krav som ställs på dem vad det gäller säkerhet och miljö. Tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg finns som stöd i arbetet.

Så blir du besiktningstekniker, bilprovning

En lämplig bakgrund för besiktningstekniker är exempelvis Fordon- och transportprogrammet på gymnasiet eller motsvarande.

Alla besiktningstekniker som ska utföra fordonsbesiktning måste vara certifierade för uppgiften.
Fråga SYV