Utbildningar / lönestatistik / jobb
Eltekniker / kontaktledningsmontör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En eltekniker/kontaktledningsmontör arbetar med strömförsörjningen av järnväg, tunnelbana och spårväg, både när det gäller underhåll av befintliga ledningar och nybyggnation. En eltekniker/kontaktledningsmontör har samma grundutbildning som en elektriker, men järnvägen har ett eget elsystem och för att arbeta med detta krävs specialkunskaper om järnvägssystemen.

Så blir du eltekniker / kontaktledningsmontör

Efter utbildning på gymnasieskolans el- och energiprogram krävs en grundläggande eftergymnasial utbildning inom järnvägsspecifik elteknik och montage av kontaktledning, innan man kan börja arbeta som lärling hos någon järnvägsentreprenör. Där kan man redan under utbildningstiden få de grundläggande kunskaper om säkerhet, föreskrifter och standarder på järnvägens elanläggningar som krävs för att kunna anställas som lärling hos en järnvägsentreprenör direkt efter gymnasieutbildningen.
Fråga SYV