Utbildningar / lönestatistik / jobb
Biståndsbedömare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Biståndsbedömare arbetar ofta inom kommunens vård- och omsorgs- eller socialförvaltning. Vanliga arbetsuppgifter är utredning, dokumentation samt möten med berörda parter i de ärenden man arbetar med.

Så blir du biståndsbedömare

För att arbeta som biståndsbedömare behöver man ha högskoleutbildning.
Man kan ha skiftande utbildningsbakgrund som exempelvis socionom eller beteendevetare.
Fråga SYV