Utbildningar / lönestatistik / jobbSvetsare

 • Smed,
 • Rörsvetsare,
 • Gassvetsare,
 • Gasskärare,
 • Europasvetsare,
 • Elsvetsare,
 • Bågsvetsare,
 • Automatsvetsare

Om jobbet

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier.Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.

Arbetsuppgifter
Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Som automatsvetsare fogar man samman metalldelar med hjälp av en automatsvetsutrustning eller svetsrobot. På många företag är det också svetsaren som programmerar roboten. Som rörsvetsare utför man kvalificerad svetsning i stål och rostfritt stål.

En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd.

Man använder sig av olika svetsmetoder, till exempel manuell metallbågsvetsning, MMA, gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG, gasvolframsvetsning, TIG, och gassvetsning beroende på det arbete som ska utföras.

När ett svetsjobb ska påbörjas utgår arbetet ofta från en ritning. De detaljer som ska svetsas är antingen färdiga eller så måste svetsaren skära ut dem från plåt. Borrning tillkommer ibland och montering av detaljerna kan även ingå i arbetet.

Svetsarbeten måste ofta utföras enligt särskilda regler och föreskrifter och ofta krävs då att man avlagt prov enligt Europastandarden för svetsarprövning EN 287. Svetsarprövningsintyget gäller för viss svetsmetod under två år förutsatt att man arbetar praktiskt med denna metod.

Som gasskärare skär man efter ritningar ut detaljer av metallmaterial. Man kapar också produkter som grovplåt och balkar. Verktygen som används är skärbrännare, skärmaskin eller plasmaskärutrustning. Oftast ingår skärning och kapning i svetsarens arbetsuppgifter.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

 • Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus.
 • Bullernivån är ofta hög. Personer med astmatiska besvär bör överväga andra yrkesval.
 • Det finns risk för arbetsskador och därför är skyddsutrustningen viktig.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du svetsare

I gymnasieskolan finns utbildning till svetsare inom det Industritekniska programmets inriktning svetsteknik. Svetsutbildning ges också som kommunal vuxenutbildning och som arbetsmarknadsutbildning.

Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Många skolor, gymnasieskolor såväl som inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen utbildar Internationella svetsare. Det är en internationellt erkänd praktisk och teoretisk utbildning med hög kvalitet där det ingår att eleven lägger ett flertal prov enligt standard EN 287.

Det kan även vara möjligt att få svetsutbildning genom kortare kurser som anordnas av företag som tillverkar och säljer svetsutrustning.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken