Utbildningar / lönestatistik / jobbUtbildningsadministratör

  • Utbildningssekreterare,
  • Studiesekreterare,
  • Studieorganisatör,
  • Studiekonsulent

Om jobbet

Utbildningsadministratörer finns vid högskolor och universitet, organisationer, företag och studieförbund. En annan benämning är utbildningssekreterare. Utbildningsadministratörer arbetar vid högskolor och universitet, organisationer, företag och studieförbund.

Arbetsuppgifter
För att en utbildning ska kunna genomföras är det mycket som ska fungera från rent praktiska arrangemang som kallelser till deltagare och lokaler till information och studievägledning. Utbildningsadministratören ansvarar för administrationen tillsammans med lärare, studierektor eller andra inom organisationen.

Arbetet kan variera från arbetsplats till arbetsplats, det kan handla om ett ämnesområde, några ämnen eller ett högskoleprogram. Att informera om utbildningarna och att ta fram informationsmaterial är vanliga uppgifter tillsammans med marknadsföring och rekrytering av studerande. Utbildningsadministratören ser till att kallelser skickas till dem som antagits till utbildningen, håller i antagningen av reserver, bokar lokaler och håller i uppropet vid kursstarten.

Schemaläggning, att göra litteraturlistor, skaffa kurslitteratur, boka lokaler och lärare samt planera tentamina hör också till utbildningsadministratörens arbetsuppgifter samt att rapportera in betyg till centrala betygssystem.

Studievägledning kan vara en del av arbetet. Liksom att bistå de studenter som ska studera utomlands en tid med information, planering och kontakter.

Att följa upp studieresultat och göra utvärderingar av utbildningarna kan också höra till arbetsuppgifterna samt att delta i arbetet med att skapa nya kurser, till exempel genom att göra utredningar. Ibland kan utbildningsadministratören ha till uppgift att beräkna och följa upp kostnader för utbildningen och ha ansvar för budgeten.

I arbetet användes olika databaser och program, till exempel för information och registrering av uppgifter, schemaläggning, ordbehandling och layout. Särskilt inför terminsstarter är arbetet intensivt.

På studie- och bildningsförbund arbetar studieorganisatörer, studiesekreterare och studiekonsulenter med planering och administration. Även andra titlar kan förekomma. Många av de arbetsuppgifter som nämnts ovan för utbildningssekreterare kan vara aktuella också för dessa yrkesgrupper.

Att ta initiativ till och organisera studiecirklar och kulturprogram samt informera på arbetsplatser om olika studievägar kan höra till arbetsuppgifterna. Ibland också ansvaret för rekrytering av studiecirkelledare. Arbetet innebär många kontakter med myndigheter, företag, medlemsorganisationer och med allmänheten.
Ibland kan det ingå i arbetet att marknadsföra och även sälja utbildningar liksom att ha ansvar för ekonomi och budget.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Så blir du utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer/utbildningssekreterare har oftast högskoleutbildning. Utbildningens inriktning kan variera. Pedagogik, ekonomi eller beteendevetenskap kan vara lämpliga inriktningar. Studier inom det ämnesområde eller program som man ska arbeta i är en annan väg. Det är vanligt med krav på högskoleutbildning med exempelvis pedagogisk inriktning, men gymnasial utbildning kan ibland räcka.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken