Utbildningar / lönestatistik / jobb
Trädgårdsanläggare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Trädgårdsanläggare arbetar med att anlägga och underhålla parker, kyrkogårdar och andra grönytor. Ofta är trädgårdsanläggare egna företagare ibland med anställda. Man kan också vara anställd som arbetsledare vid ett anläggningsföretag.

Så blir du trädgårdsanläggare

Utbildningsbakgrunden kan variera. Grundutbildning för trädgård finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.
Fråga SYV