Utbildningar / lönestatistik / jobb
Trädgårdsanläggare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Trädgårdsanläggare arbetar med att anlägga och underhålla parker, kyrkogårdar och andra grönytor. Ofta är trädgårdsanläggare egna företagare ibland med anställda. Man kan också vara anställd som arbetsledare vid ett anläggningsföretag.

Tänk på

  • Du behöver vara initiativrik och kunna planera verksamheten både på sikt och för dagen.
  • Tunga lyft förekommer. Det betyder att det är viktigt att träna in rätt arbetsteknik samt använda anpassade arbetsredskap.
  • Du utsätts ibland för buller från maskinerna som används vid markbyggnad.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du trädgårdsanläggare

Utbildningsbakgrunden kan variera. Grundutbildning för trädgård finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.
Fråga SYV