Utbildningar / lönestatistik / jobbTrädgårdsanläggare

Om jobbet

Trädgårdsanläggare arbetar med att anlägga och underhålla parker, kyrkogårdar och andra grönytor. Ofta är trädgårdsanläggare egna företagare ibland med anställda. Man kan också vara anställd som arbetsledare vid ett anläggningsföretag. Företagets övriga anställda, som främst utför det praktiska arbetet, kallas ofta också trädgårdsanläggare.

Trädgårdsanläggare med eget företag är entreprenörer som lämnar anbud på uppdrag. Uppdragen kan gälla att anlägga en park för en kommun eller planteringar i ett bostadsområde. Företaget kan också få i uppdrag att sköta planteringar och gräsmattor för bostadsföretag, kommuner och kyrkogårdar. Andra uppdragsgivare kan vara byggföretag, stat, landsting, bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och golfklubbar.

När ett område ska nyanläggas följer man ritningar som vanligtvis gjorts av en landskapsarkitekt. Arbetet inleds med grovplanering av gångar, planteringsytor och gräsmattor. Ytan schaktas och fylls med hjälp av maskiner som grävmaskin, lastmaskin och traktor. Finplaneringen därefter är ofta trädgårdsanläggarens uppgift. Det kan innebär att sätta gatsten och betongplattor, bygga murar, dammar och trappor samt plantering av växter och gräs.

Grönområden och trädgårdar måste också skötas om och underhållas. Det ingår ofta i trädgårdsanläggarens arbete att regelbundet rensa ogräs, beskära buskar och klippa gräs. Det finns då ofta en skötselplan för området. I den beskrivs vilka moment som ska göras, när och hur ofta.

Som egen företagare ingår arbete med ekonomisk redovisning, inköp och annan administration. Tid måste avsättas för planering, anbudsberäkningar och för att aktivt söka nya uppdrag.

Under perioden april till september är det högsäsong för trädgårdsanläggningsarbete.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Du behöver vara initiativrik och kunna planera verksamheten både på sikt och för dagen.
  • Tunga lyft förekommer. Det betyder att det är viktigt att träna in rätt arbetsteknik samt använda anpassade arbetsredskap.
  • Du utsätts ibland för buller från maskinerna som används vid markbyggnad.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du trädgårdsanläggare

Utbildningsbakgrunden kan variera. Grundutbildning för trädgård finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.

Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Högskoleutbildning finns vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Exempel på utbildningar kan vara trädgårdsingenjör och landskapsingenjör. Programmen omfattar 3 års studier. För ytterligare information och aktuella behörighetskrav, kontakta SLU.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken