Utbildningar / lönestatistik / jobb
Distributionselektriker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Distributionselektriker kan vara anställda hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Arbetsuppgifter
Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:
● Bygga nya kraftledningar
● Dra och skarva kablar
● Underhålla, inspektera och reparera elnät
● Felsöka och åtgärda fel
● Installera elmätare i hushåll

I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. I det arbetet har distributionselektrikern kontakt med driftledningscentralen som övervakar elnätet.

Så blir du distributionselektriker

Utbildning till distributionselektriker finns inom gymnasieskolan på el- och energiprogrammet, inriktning elteknik. En alternativ väg till grundutbildning är via vuxenutbildning.
Fråga SYV