Utbildningar / lönestatistik / jobb
Distriktssköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler/hälsocentraler, barnavårdscentraler, inom kommunens hälso- och sjukvård och med skolhälsovård. Oavsett var arbetet utförs har distriktssköterskor ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv i arbetet.

Distriktssköterskor ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården.

Så blir du distriktssköterska

Distriktssköterskor är legitimerade sjuksköterskor (treårig utbildning) med specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska (1,25 års utbildning vid heltidsstudier). Utbildningen finns vid flera högskolor och universitet i landet.
Fråga SYV