Utbildningar / lönestatistik / jobb
Hydrolog

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Hydrologer studerar vattnet och dess kretslopp. De har koll på varför det blir översvämningar på vårarna, varför torka uppstår på vissa ställen och hur föroreningar kan spridas med strömmande vatten till vattendrag, sjöar och kuster.

Så blir du hydrolog

För att bli hydrolog krävs studier vid universitet. Hydrologiutbildning kan man få genom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram som är inriktade mot hydrologi och vattenfrågor.
Fråga SYV