Utbildningar / lönestatistik / jobb
Sjuksköterska (översikt sjuksköterskeyrken)

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Hon eller han tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver.

Så blir du sjuksköterska (översikt sjuksköterskeyrken)

Utbildning till sjuksköterska ges genom det tre år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning.
Fråga SYV