Utbildningar / lönestatistik / jobb
Ambulanssjukvårdare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Ambulanssjukvårdare är anställda av landsting/regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad.

Arbetsuppgifter
Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret. Ambulansteamet utför akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

Ambulanssjukvårdaren lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt-lungräddning och assisterar sjuksköterskan.

Så blir du ambulanssjukvårdare

Det finns inga nationella regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Kraven på utbildning och erfarenhet kan skilja sig åt mellan olika landsting/regioner.
Fråga SYV