Utbildningar / lönestatistik / jobb
Tolk för hörselskadade och döva

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Att arbeta som tolk för hörselskadade och döva innebär att tolka mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Tolkningen sker ofta samtidigt samtidigt som en person talar.

Så blir du tolk för hörselskadade och döva

Det finns inga krav på förkunskaper i teckenspråk för att utbilda sig till tolk för hörselskadade och döva.

Utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk finns inom folkhögskolan och omfattar två till fyra års heltidsstudier inklusive praktik.
Fråga SYV