Utbildningar / lönestatistik / jobb
Takmontör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Takmontörer lägger yttertak på olika slags byggnader. De monterar även fuktskydd och värmeisolering.

Tänk på

  • Takmontörer arbetar ibland på höga höjder.
  • Takmontörer byter arbetsplats ofta.
  • Vissa material är svåra att förena med astmatiska och allergiska besvär. Det kan till exempel gälla sten- och mineralull.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du takmontör

Utbildning till takmontör finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad.

Efter gymnasieutbildningen söker man färdigutbildning/lärlingsanställning i ett företag.
Fråga SYV