Utbildningar / lönestatistik / jobb
Landskapsarkitekter

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Landskapsarkitekter tar fram förslag på hur utemiljöer och landskap ska se ut. Utifrån olika behov, önskemål och krav söker arkitekter lösningar som är väl fungerande för ändamålet men även ur ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv.

Så blir du landskapsarkitekter

Vid Lantbruksuniversitetet i Ultuna i Uppsala eller Alnarp utanför Malmö/Lund finns möjlighet att utbilda sig till landskapsarkitekt och ta magisterexamen efter 5 år.
Fråga SYV