Utbildningar / lönestatistik / jobb
Planeringsarkitekt

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Planeringsarkitekter tar fram förslag på hur stadsmiljöer och samhällen ska se ut. Utifrån olika behov, önskemål och krav söker planeringsarkitekter lösningar som är väl fungerande för ändamålet men även ur ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv.

Så blir du planeringsarkitekt

Vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona finns möjlighet att utbilda sig till planarkitekt/fysisk planerare och ta magisterexamen efter fem års studier. Även arkitekt- och landskapsarkitektutbildade kan inrikta sin utbildning mot arbete som planarkitekt.
Fråga SYV