Utbildningar / lönestatistik / jobb
Slaktare och styckare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Slaktare arbetar inom livsmedelsindustrin på slakterier för olika djurslag som ska slaktas och förädlas till livsmedel. Efter uppslaktning är det styckarens uppgift att skilja ut och stycka fram olika köttdetaljer med kniv.

Så blir du slaktare och styckare

Utbildning inom stycknings- och charkuterikunskap kan finnas inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Slaktare och styckare kan avlägga prov för gesällbrev.
Fråga SYV