Utbildningar / lönestatistik / jobb
Ingenjör inom gruvteknik och metallurgi

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Ingenjörer med kunskap om gruvteknik och metallurgi arbetar inom gruvföretag med att optimera utvinningen av mineraler för att göra den så lönsam som möjligt. Ingenjörer behövs genom hela kedjan - från prospekteringen, det vill säga att hitta mineralerna i berget och att bryta malmen till de förädlingsprocesser där malmen koncentreras och vid produktionen av slutprodukter.

Så blir du ingenjör inom gruvteknik och metallurgi

I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildning på högskole- och civilingenjörsnivå med olika inriktningar. Det finns ett 30-tal skolor som erbjuder civilingenjör- och/eller högskoleingenjörs utbildningar.
Fråga SYV