Utbildningar / lönestatistik / jobbBarnmorska

  • Sjuksköterska

Om jobbet

En barnmorska ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Men barnmorskans uppgifter varierar beroende på inriktning. Arbetar man på en ungdomsmottagning kan det handla om allt från att skriva ut preventivmedel och göra gynekologiska hälsokontroller till att ge information till ungdomar i sex och samlevnadsfrågor. En barnmorska som arbetar på en barnmorskemottagning eller en primärvårdscentral träffar den blivande mamman under hela graviditeten. Arbetet består av att göra olika undersökningar för att kontrollera att mamman och det väntade barnet mår bra.
Andra uppgifter är att stödja och informera de blivande föräldrarna eller mamman om graviditet och föräldraskap. Att ge råd om kost och motion och hålla utbildningar för blivande föräldrar ingår också i jobbet.

I arbetet ingår att ge råd i sex- och samlevnadsfrågor, om preventivmedel och om sexuellt överförbara sjukdomar. Informationen kan ges vid enskilda samtal eller i grupp, till exempel på mottagningen, i skolan, på ungdomsmottagningar eller under temakvällar riktade till olika grupper. Barnmorskan skriver också ut preventivmedel och gör gynekologiska hälsokontroller.

På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av mamman under förlossningen liksom för vården av mamma och barn de första timmarna efter att barnet är fött. När den blivande mamman kommer in undersöks hon och barnets hjärtljud kontrolleras. Barnmorskan ger mamman smärtlindring om hon behöver det samt ger instruktioner och hjälp när barnet ska födas. Efter förlossningen undersöker barnmorskan barnet för att kontrollera att det mår bra. Mamman får också hjälp och stöd vid första amningen.

En barnmorska kan också arbeta på en BB-avdelning på ett sjukhus. Till BB kommer den nyförlösta mamman med sitt barn och får hjälp att få en bra start på livet tillsammans. Även på BB undersöks barnet av barnmorskan, som också sköter om mamman. Det kan handla om att göra omläggningar, ta bort stygn och ge smärtlindring och andra praktiska saker. En stor del av arbetet är också att finnas till hands, ge råd och svara på frågor från mamman eller från båda föräldrarna.

En barnmorska kan också arbeta inom den gynekologiska vården på en mottagning eller vårdavdelning.

Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att schemat för barnmorskor på dessa avdelningar innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Man måste vara lyhörd och kunna sätta sig in i andra människors situation.
  • Att ha god kontakt med patienterna och kunna skapa förtroende hos dem är viktigt.
  • Noggrannhet är också viktigt då det är barnmorskan som ansvarar för vården av mamman och barnet.
  • En barnmorska måste vara beredd att vårda kvinnor i samband med aborter.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du barnmorska

Barnmorskor är vidareutbildade sjuksköterskor. För att bli barnmorska måste man läsa barnmorskeprogrammet som leder fram till examen och legitimation som barnmorska. Barnmorskeprogammet är en högskoleutbildning som tar 1,5 år vid normal studietakt och finns på flera orter i landet. För att bli antagen måste man vara legitimerad sjuksköterska och ha arbetat minst ett år.
Läs mer om utbildningen till sjuksköterska i beskrivningen Sjuksköterska (översikt sjuksköterskeyrken) på Yrken A-Ö.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken