Utbildningar / lönestatistik / jobb
Finansanalytiker och finansekonom

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Finansanalytiker är verksamma på den svenska kapitalmarknaden och arbetar på stora företags kapitalförvaltning, banker, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.

Arbetsuppgifter
Finansanalytiker analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher och kan ha titlar som aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker.

Så blir du finansanalytiker och finansekonom

För att bli finansekonom, finansanalytiker eller värdepappersmäklare ska man i allmänhet ha en ekonomisk högskoleutbildning, gärna med inriktning på finansiering/finansiell ekonomi.

Men det finns också högskoleutbildade personer med erfarenhet från andra branscher, till exempel civilingenjörer som arbetar som finansanalytiker med inriktning på det egna yrkesområdet.

Licensieringsprogrammet för anställda på den svenska värdepappersmarknaden
SwedSec AB ansvarar för licensiering av personal i fondhandeln.
Fråga SYV