Utbildningar / lönestatistik / jobb
Konsumentvägledare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Konsumentvägledare vägleder allmänheten i konsumentfrågor. Det kan handla om att informera om kundens rättigheter vid köp av en vara eller tjänst eller att hjälpa en kund med hushållsekonomin, till exempel göra upp en hållbar budget.

Så blir du konsumentvägledare

Konsumentvägledare och budgetrådgivare har ofta högskoleutbildning med ekonomisk, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Fråga SYV