Utbildningar / lönestatistik / jobb
Bibliotekarie

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika medier. De möter olika människor som alla har behov av bibliotekariens hjälp för att hitta just den litteratur eller annat material de behöver.

Så blir du bibliotekarie

För att bli bibliotekarie utbildar man sig inom högskolan och läser biblioteks- och informationsvetenskap.
Utbildningen tar tre till fem år beroende på om man väljer att läsa till kandidat- eller masterexamen.
Fråga SYV