Utbildningar / lönestatistik / jobb
Flygmekaniker och flygtekniker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Flygmekaniker och flygtekniker kan vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, Försvarsmakten, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Skillnaden mellan flygmekaniker och flygtekniker är att tekniker har längre utbildning och får ta ett större ansvar i arbetet.

Arbetsuppgifter
Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta flygmekaniker mindre tillsyner, service och rutinarbeten.

Så blir du flygmekaniker och flygtekniker

Utbildning till flygmekaniker finns inom gymnasieskolan på flygteknikprogrammet som har riksintag. Utbildning till helikoptermekaniker finns på ett fåtal orter.
Fråga SYV