Utbildningar / lönestatistik / jobb
Landskapsarkitekt

Hitta utbildningarna

Om jobbet

När en ny stadsdel växer fram behövs nya torg, grönområden och lekplatser. Landskapsarkitekten arbetar med att gestalta och planera den yttre miljön, medan arkitekten ansvarar för husets form och funktion.

Så blir du landskapsarkitekt

Landskapsarkitekter utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som finns i Alnarp utanför Malmö/Lund och på Ultuna i Uppsala.

Landskapsarkitektprogrammet omfattar 5 års studier.
Fråga SYV